Powrót

Z. Klawikowski

Początki i rozwój dzieła salezjańskiego w Lądzie nad Wartą – wspólnota pw. św. Bernarda

 

 

J. Nowiński
Od spustoszenia i ruiny do Pomnika Historii – salezjanie w trosce o Ląd i jego zabytki w latach 1921-2011

 

 

M. T. Chmielewski

Małe Seminarium Duchowne Księży Salezjanów w Lądzie nad Wartą 1921-1952

 

 

J. Brakowski

Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą

 

 

J. Wąsowicz

Parafia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja w Lądzie, w: Salezjanie w Lądzie 1921-2011

 

 

M. Kowalski

Oratorium im. Poznańskiej Piątki, w: Salezjanie w Lądzie 1921-2011

 

 

Z. Klawikowski

Posługa salezjanów z Lądu na rzecz Kościoła i społeczności lokalnych

 

 

M. Babicz

Biblioteka w Lądzie w latach 1921-2011, w: Salezjanie w Lądzie 1921-2011

 

 

J. Nowiński, J. Wąsowicz

Scena teatralna w Lądzie

 

 

K. Kurek

Lądzkie kronik czytanie... Działalność grupy „Świadectwo i Twórczość” w świetle kronikarskich zapisów