Salezjanie Księdza Bosko witają w pocysterskim opactwie Najświętszej Marii Panny
i św. Mikołaja w Lądzie

– Pomniku Historii i skarbcu bezcennych zabytków

© Sławomir Krajewski, Janusz Nowiński SDB